Welkom bij de wekservice.

Wekservice.nl / PayEasy Internet Solutions BV is op geen enkele wijze aansprakelijk of kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, als gevolg van of in verband staand met:

  1. Het gebruik van de wekservice of de wekservice diensten;
  2. Het niet of niet goed functioneren van de wekservice diensten (waaronder het niet of niet goed functioneren van de wekservice diensten als gevolg van het niet of niet goed functioneren van de diensten van wekservice partners, telecom operators of internet service providers);
  3. De inhoud, leesbaarheid en beluisterbaarheid van het materiaal dat door wekservice aan u is doorgestuurd;
  4. Het feit dat derden onverhoopt de inhoud van de voor u bestemde berichten kunnen lezen of horen;
  5. Wijziging, uitbreiding of beŽindiging van de wekservice diensten;
  6. Misbruik door derden.

TIP: Hou er altijd rekening mee, dat door een storing van welke aard dan ook, u niet door ons wordt gewekt. Zet dus zelf ook nog altijd een wekker als u echt een belangrijke afspraak heeft, bijvoorbeeld als u met een vliegtuig mee moet.

HomeContactDisclaimer